dr. med. specijalist kliničke radiologije

Marko Šimunović

dav

Marko Šimunović, dr. med., diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2010.
godine.


Nakon diplome radi kao liječnik pripravnik u DZ “Dr. Andrija Štampar“, Nova Gradiška te
liječnik u DZ Krapinsko – zagorske županije.


U kolovozu 2012. godine započinje specijalizaciju iz Kliničke radiologije, u sklopu koje završava
specijalistički poslijediplomski studij Klinička radiologija pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu 2017. godine.


Od 2018. godine radi kao specijalist radiologije u Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku
radiologiju KBC Zagreb.


Akademske godine 2017/18. upisuje doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“ na Medicinskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.


Uže područje interesa su mu abdominalna i muskuloskeletna dijagnostika.


Aktivno se bavi znanstveno-istraživačkim radom, objavio je više znanstvenih radova u
indeksiranim časopisima i kongresnih priopćenja s kojima je sudjelovao na brojnim domaćim i
međunarodnim kongresima.


Član je Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog društva radiologa i European Society of Radiology.

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Nedjelja: po dogovoru

Kontakt

Pavla Hatza 8, 10000 Zagreb

Mob: +385 (91) 951-97-98
Tel: +385 (1) 660-91-35
Email: poliklinika.veritas@gmail.com